Bohemia Faktoring

Kontakty

Bohemia Faktoring, a.s.

Sídlo společnosti: Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

IČO: 27242617

ID datové schránky: ipar9gx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 21915.

Základní kapitál: 2 199 600,- Kč

Splaceno: 100 %

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. se řadu let specializuje na faktoring bankovních aktiv a spolupracuje s nejvýznamnějšími bankami a jinými finančními institucemi.

Při inkasování a vymáhání pohledávek s klienty intenzivně komunikujeme a klademe důraz na mimosoudní řešení situace. V rámci restrukturalizace závazku klientům nabízíme rozložení celkového dluhu do menších pravidelných splátek, přičemž bereme do úvahy aktuální platební možnosti klientů.

Svým klientům již řadu let úspěšně pomáháme s vypořádáním jejich pohledávek tak, aby mohli žít život bez dluhů.

 

Informace podle zákona č. 84/2024, zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

Společnost Bohemia Faktoring, a.s. se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ: 272 42 617 poskytuje tyto své údaje ve smyslu zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry.
Společnost tímto uvádí kontaktní údaje, na něž se klient může obracet pro veškerou komunikaci:

adresa sídla: Letenská 121/8, 118 00 Praha 1
telefonní linka: 257 199 404
mail: info@bohemiafaktoring.cz

Klient je informován o tom, že vymáhání pohledávky za ním je upraveno a prováděno dle právního řádu České republiky, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník).
V případě spotřebitelského vztahu je klient upozorněn, že se aplikují předpisy na ochranu spotřebitele (zejména zákon č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru), na vymáhání je rovněž možné uplatnit trestní předpisy (zejména 40/2009 Sb., trestní zákoník).

Klient je oprávněn podat stížnost na jednání obchodníka s úvěry nebo osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr u České národní banky na těchto kontaktech https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty/ :
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1
IČO 48136450
tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404
Zelená linka
tel.: 800 160 170

 

KARIÉRA

Hledáte novou práci? My neustále hledáme nejlepší pracovníky, kteří rozšíří náš tým! Pošlete nám nezávazně svůj životopis, a jakmile se objeví v naší společnosti pozice, která by vyhovovala Vašim dovednostem, ozveme se Vám. Aktuální volné pozice můžete sledovat na www.jobs.cz

 

Kontaktní formulář