Jak probíhá mobiliární exekuce

30.08.20222191 ×

Obecně platí, že pokud dlužník svůj dluh včas neřeší, je věřitel nucen přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky a následnému vymáhání dluhu prostřednictvím soudního exekutora. Je vhodné, aby povinný (dlužník) aktivně komunikoval s exekutorským úřadem a neignoroval korespondenci od exekutora. Může tak minimalizovat náklady exekuce a také se vyhnout mobiliární exekuci, která je prováděna na základě […]

Číst dále
Co je promlčení pohledávky a jak ho lze uplatnit

17.02.20223242 ×

Pohledávka může z několika důvodů zaniknout. Jedním z nich může být i uplynutí promlčecí lhůty. Pokud není právo na uhrazení dluhu dlužníkem vykonáno v promlčecí lhůtě, není dlužník povinen svůj dluh uhradit. V rámci promlčení je nutno odlišovat takzvanou subjektivní a objektivní promlčecí lhůtu. O subjektivní promlčecí lhůtě hovoříme tehdy, kdy je počátek jejího běhu […]

Číst dále
Co je to exekuční soud a jak se liší od běžného soudu

25.11.20211674 ×

Soudní systém v ČR je tvořen čtyřmi články. Okresní soudy (pod názvem obvodní soud pro Prahu a Městský soud v Brně) rozhodují ve věcech jako soudy prvního stupně, jedná se o tzv. nalézací soudy. Někdy se ve spojení s procesy před těmito soudy používá spojení „prvoinstanční řízení“. Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních […]

Číst dále
Jak řešit potíže se splácením dluhu

04.10.20211570 ×

Pokud se dlužník dostane do situace, ve které není schopen splácet své závazky (úvěr nebo jiný dluh), neměl by odkládat řešení svých finančních problémů. Čím dříve začne jednat, tím větší je šance, že se vyhne nepříjemnostem. Celkový dluh se bude i nadále každý den navyšovat o úroky z prodlení a také o řádný úrok (byly-li […]

Číst dále
Co je to bagatelní dluh a z čeho vzniká

11.01.20211389 ×

Občanský soudní řád vymezuje spory do 10 000 Kč (při splnění dalších podmínek do 50.000 Kč) jako tzv. bagatelní spory. Nízké, bagatelní dluhy, vznikají tedy z velmi nízkých dlužných částek. Obvykle se jedná o mikro dluhy vzniklé například z jízdy MHD načerno, nezaplacené faktury za telefon, nesplacením nízkého spotřebitelského úvěru, náhradou škody atp. Při posuzovaní, zda se jedná o bagatelní […]

Číst dále
Jaký je rozdíl mezi věřitelem a oprávněným?

11.01.20211191 ×

Věřitelem se nazývá ten, kdo požaduje plnění po dlužníkovi. Neboli má pohledávku za dlužníkem. Přeneseně řečeno je to někdo, kdo poskytl plnění (například půjčil peníze) a věří, že se domůže svého práva a získá své plnění zpět. Kdo nedodržel svůj závazek (například vrátit peníze), stává se dlužníkem. Dlužník má dluh vůči věřiteli, který je mu […]

Číst dále