Bohemia Faktoring

Stížnosti a reklamace

Jak podat stížnost nebo reklamaci?

Stížnosti a reklamace jsou přijímány každý pracovní den v době od 8 do 17 hodin.

Reklamaci můžete podat:

 • písemně na adresu sídla Bohemia Faktoring, a.s., Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1
 • e-mailem na adresu: reklamace@bohemiafaktoring.cz
 • vyplněním formuláře na této webové stránce: zde

Aby byla Vaše stížnost či reklamace správně a včas vyřízena, měla by obsahovat:

 • Vaše jméno, příjmení a datum narození
 • Vaši kontaktní adresu, popř. e-mailové spojení pro upřesňující dotazy k reklamaci či stížnosti,
 • Název smlouvy, které se Vaše stížnost či reklamace týká, případně také její číslo a datum uzavření a spisovou značku případu
 • přesný popis obsahu reklamovaného případu s doložením veškeré dostupné dokumentace a dalších podstatných údajů,
 • datum podání reklamace či stížnosti
 • podpis

Lhůty

Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti je 30 dnů od doručení reklamace či stížnosti do Bohemia Faktoring, a.s. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Není-li možné reklamaci či stížnost v této lhůtě vyřídit, jste ze strany Bohemia Faktoring, a.s. informován/a o předpokládaném termínu vyřízení reklamace či stížnosti a důvodech prodloužení termínu vyřízení.

Jakým způsobem Vám bude poskytnuta odpověď na stížnost či reklamaci

Odpověď Vám Bohemia Faktoring, a.s. poskytne ve shodné formě, v jaké byla podána Vaše stížnost či reklamace, a odešle ji na tutéž adresu, ze které byla stížnost či reklamaci podána.

Další možnosti

Viz Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, Orgán dohledu.

Reklamační formulář


  Kontaktní formulář