Bohemia Faktoring

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědiKategorie dotazu: DotazProč mám hradit vyšší částku, než jaká byla uvedena v oznámení o postoupení pohledávky?
Položit dotaz
  • Příspěvek 04.10.2021
  • Kategorie Dotaz
  • Autor Barbora Šimlová
  • Komentáře 1

Otázka: Proč mám hradit vyšší částku, než jaká byla uvedena v oznámení o postoupení pohledávky?

Proč mám hradit vyšší částku, než jaká byla uvedena v oznámení o postoupení pohledávky?

Bohemia Faktoring

Částka uvedená v oznámení o postoupení pohledávky může být v některých případech vyčíslena bez příslušenství této pohledávky (tedy úroku, úroku z prodlení a případně i nákladů spojených s uplatněním pohledávky). V takovém případě částka uvedená v oznámení o postoupení pohledávky zpravidla odpovídá výši postoupené jistiny pohledávky, případně včetně poplatků a smluvních pokut. Nebyla-li pohledávka v takto vyčíslené výši z Vaší strany bezodkladně po doručení předmětného oznámení zcela uhrazena, máme právo po Vás požadovat i zaplacení veškerého, byť v oznámení o postoupení pohledávky nevyčísleného, příslušenství postoupené pohledávky. Námi uplatňované nároky však vždy vyplývají ze smlouvy, kterou jste uzavřel/a s původním věřitelem, a jsou tedy oprávněné.

Barbora Šimlová

04.10.2021

Kontaktní formulář