osoba uvedená na směnce, která se zaváže ručením. Aval neboli avalista je tzv. směnečný rukojmí. Pokud není směnka po datu splatnosti proplacena, může se směnečný věřitel domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi

Kontaktní formulář