ohodnocení úvěruschopnosti klienta neboli ukazatel, který říká, jakým způsobem je klient schopen splácet svůj závazek

Kontaktní formulář