moment, kdy věřitel poskytne klientovi peníze. Je to transakce, při které klient čerpá finanční prostředky od věřitele

Kontaktní formulář