povinnost splnit závazek, který byl uzavřen mezi věřitelem a dlužníkem. Dluh může mít různou podobu, zpravidla se však jedná o peníze

Kontaktní formulář