spočívá ve vymožení dluhu od dlužníka (v exekučním řízení tzv. „povinného“) ve prospěch věřitele (v exekučním řízením tzv. „oprávněného“). Rozumí se tím vynucení povinnosti, kterou povinný nesplnil dobrovolně. Exekuce je prováděna v rámci exekučního řízení, na základě exekučního titulu

Kontaktní formulář