je návrhem na zahájení exekuce. Podat jej může pouze věřitel (v exekučním řízení tzv. oprávněný), který disponuje pravomocným a vykonatelným exekučním titulem.  Exekuční návrh podává věřitel u soudního exekutora, který požádá soud o pověření a nařízení exekuce. Tím je zahájeno exekuční řízení

Kontaktní formulář