je rozhodnutí soudního exekutora o tom, jakým způsobem bude provedena exekuce a jaký majetek bude exekucí postižen. Exekuce může být provedena např. srážkami ze mzdy, výběrem prostředků z bankovního účtu, prodejem věcí dlužníka apod. Dlužník (povinný) nesmí majetek, kterého se exekuční příkaz týká, zatížit, převést na jinou osobu ani s ním jinak nakládat

Kontaktní formulář