je druh soudního řízení, jehož předmětem je nucený výkon exekučních titulů. V rámci exekučního řízení jsou vymáhány povinnosti, které povinný nesplnil dobrovolně

Kontaktní formulář