je například vykonatelný rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález apod. Jednoduše řečeno je to listina vydaná oprávněným orgánem, která potvrzuje, že dlužník je povinen zaplatit věřiteli dluh. Na základě exekučního titulu lze vést exekuci.  Věřitel, který má exekuční titul, může podat návrh na zahájení exekučního řízení u soudního exekutora

Kontaktní formulář