obvykle dopis, kterým věřitel informuje svého dlužníka o tom, že postupuje svou pohledávku jinému věřiteli a sděluje dlužníkovi, komu je nově povinen splatit svůj závazek

Kontaktní formulář