představuje právo věřitele na plnění dlužníka, tedy právo na zaplacení dluhu dlužníkem. Pokud dlužník svůj závazek zaplatit dluh splní, pak pohledávka zaniká

Kontaktní formulář