postoupením se rozumí změna v osobě věřitele, kdy věřitel postoupí svou pohledávku za dlužníkem třetí osobě, což může učinit i bez souhlasu dlužníka. Dlužník je pak povinen splatit svůj závazek třetí osobě, které byla pohledávka postoupena

Kontaktní formulář