příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním

Kontaktní formulář