je forma zajištění proti riziku, že dlužník nesplatí svůj dluh. Smluvní pokuta je ve smlouvě sjednána za porušení smluvené povinnosti (např. za prodlení s úhradou dluhu)

Kontaktní formulář