dohoda mezi věřitelem a dlužníkem, na základě které, se dluh rozloží do menších pravidelných splátek, prostřednictvím splátkového kalendáře

Kontaktní formulář