přehled jednotlivých dílčích splátek, který udává termín splatnosti, počet a výši jednotlivých splátek. Může být nazýván také jako amortizační plán

Kontaktní formulář