náleží věřiteli v případě, že dlužník nesplatí řádně a včas svůj dluh. Jedná se o náhradu ceny peněz za dobu, kdy s nimi nemohl věřitel disponovat.  Úroky z prodlení je dlužník povinen zaplatit za každý den, o který se zpozdil se splatností úvěru

Kontaktní formulář