Osoba, která požaduje vyrovnání dluhu po dlužníkovi. Neboli ten, kdo jiné osobě poskytne finanční prostředky

Kontaktní formulář