je zákonná sankce vůči dlužníkovi, který včas neplatí. Výše zákonného úroku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., může být však ve smlouvě mezi věřitelem a dlužníkem sjednána i v jiné, přiměřené, výši

Kontaktní formulář