představuje povinnost dlužníka splnit řádně a včas svůj dluh vůči věřiteli

Kontaktní formulář