situace, kdy banka (nebo jiná instituce, která poskytla půjčku) ukončí úvěrovou smlouvu, prohlásí celý úvěr za splatný a vyzve klienta, aby uhradil veškerou zbývající částku úvěru (včetně úroků a poplatků do určitého data). K zesplatnění dochází zejména v důsledku nesplácení závazku, ale i v jiných případech porušení podmínek smlouvy. Na zesplatnění úvěru musí být klient upozorněn písemně. Obvykle bývá oznámení o zesplatnění úvěru zasíláno na adresu trvalého bydliště klienta, či jinou adresu, kterou klient uvedl jako korespondenční

Kontaktní formulář