11.01.20211615 ×


Občanský soudní řád vymezuje spory do 10 000 Kč (při splnění dalších podmínek do 50.000 Kč) jako tzv. bagatelní spory. Nízké, bagatelní dluhy, vznikají tedy z velmi nízkých dlužných částek. Obvykle se jedná o mikro dluhy vzniklé například z jízdy MHD načerno, nezaplacené faktury za telefon, nesplacením nízkého spotřebitelského úvěru, náhradou škody atp.

Při posuzovaní, zda se jedná o bagatelní dluh, se nepřihlíží k příslušenství pohledávky (např. úrokům z prodlení). Pro tyto účely se posuzuje pouze výše jistiny, tedy původní výše dluhu bez úroků, poplatků, nákladů řízení atd.

Pokud v soudním řízení soud vydá rozsudek, kterým rozhodne o bagatelní žalované částce (tedy částce, kdy jistina nepřevyšuje 10.000 Kč), není proti takovému rozsudku přípustné odvolání k vyššímu soudu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *