11.01.20211287 ×


Věřitelem se nazývá ten, kdo požaduje plnění po dlužníkovi. Neboli má pohledávku za dlužníkem. Přeneseně řečeno je to někdo, kdo poskytl plnění (například půjčil peníze) a věří, že se domůže svého práva a získá své plnění zpět. Kdo nedodržel svůj závazek (například vrátit peníze), stává se dlužníkem. Dlužník má dluh vůči věřiteli, který je mu povinen splatit.

V exekučním řízení se popsaná terminologie mění tak, že ten, komu náleží právo na plnění se nazývá oprávněným (původně věřitel). Naopak ten, kdo má podle exekučního titulu něco plnit, vykonat nebo zaplatit, se nazývá povinným (dříve dlužník). Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný navrhnout nařízení exekuce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *