11.01.20211253 ×


Mnohonásobně navýšené dluhy vymáhané v dávno zahájených exekucích by se měly stát minulostí. V poslanecké sněmovně jsou v posledních dnech prezentovány pozměňovací návrhy k novele exekučního řádu, mezi něž se dostal i návrh způsobu ukončení dříve zahájených exekucí vzniklých z často bagatelních dluhů vůči soukromým věřitelům.

Pozměňovací návrh vychází z toho, že by se dlužník měl zbavit svých minulých mnohonásobně narostlých dluhů a zároveň by neměly utrpět újmu práva věřitelů. Dlužník by tak měl zaplatit exekuovanou pohledávku co do jistiny a příslušenství maximálně jednou tolik, co jistina. Ostatní závazky (v podobě pokut, sankcí, příslušenství, poplatků...) by byly odpuštěny.

Platil by tak princip 1+1, kdy má dlužník povinnost zaplatit 100% jistiny (čili původního dluhu) a mravnou výši příslušenství a nákladů řízení (maximálně jednou tolik co jistina). Pro dlužníka by to znamenalo, že pokud dluží 25 tis. Kč, zaplatí 50 tis. Kč a zbytek mu bude odpuštěn. Vymáhaný dluh by tak nemohl růst o stovky či tisíce procent v důsledku nákladů vymáhání, sankcí, úroků apod.

Přijetí tohoto návrhu by mohlo být řešením pro stávající dlužníky, kteří se ocitli v dluhové exekuční pasti. Řadě z nich by mohlo zaplacení exekuovaných dluhů touto formou pomoci vymanit se z šedé ekonomiky a začít plnohodnotný život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *