11.01.20212104 ×


Lidovci předložili pozměňovací návrh k novele exekučního řádu. Navrhují zbavit dlužníka „nabalených“ závazků v podobě pokut, sankcí, příslušenství, poplatků atd. Dva zásadní návrhy mají osvobodit dlužníky od dluhů z neúměrného příslušenství vůči státu i vůči soukromým věřitelům.

Zjevně nespravedlivé exekuce, vzniklé především v důsledku dříve nesprávně nastavené výše advokátního a exekutorského tarifu při vymáhání bagatelních (nízkých) částek, jsou obtížně dobytné a veřejné rozpočty s vymožením těchto pohledávek de facto nepočítají. Představený návrh nabízí okamžité posílení veřejných rozpočtů o peníze získané z jednorázového zaplacení v podstatě odepsaných pohledávek vymáhaných v exekuci.

Návrh, jak se vypořádat se závazky vůči státu počítá s tím, že k zastavení exekuce postačí uhradit jistinu (čili původní dluh) a přispět symbolickou částkou 500 Kč na náklady vymáhání. Ostatní nabalené dluhy (jako příslušenství, náklady vymáhání, pokuty aj.) budou odpuštěny. Předpokládá se, že této možnosti využijí především výběroví dlužníci, zdráhající se platit vysoké náklady exekuce, či jim k účinné obraně chybí právní prostředky.

Po zaplacení jistiny a nákladů exekuce ve výši 500 Kč navíc vydá exekutor rozhodnutí o osvobození od vymáhaných pohledávek mimo zaplacené jistiny a spolu s ním také rozhodnutí o zastavení exekuce. Toto rozhodnutí pak slouží jako podklad například pro výmaz z registru dlužníků a centrální evidence exekucí.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *