04.10.20211616 ×


Pokud se dlužník dostane do situace, ve které není schopen splácet své závazky (úvěr nebo jiný dluh), neměl by odkládat řešení svých finančních problémů. Čím dříve začne jednat, tím větší je šance, že se vyhne nepříjemnostem. Celkový dluh se bude i nadále každý den navyšovat o úroky z prodlení a také o řádný úrok (byly-li sjednány ve smlouvě uzavřené mezi dlužníkem a původním věřitelem). Proto by neměl dlužník ignorovat své závazky, ale měl by hledat řešení.

Ze všeho nejdříve je vhodné kontaktovat věřitele (tedy toho, kdo poskytl úvěr, půjčku). Je-li dlužníkův problém dočasný, může požádat věřitele o posun splátky. Pokud jsou jeho potíže dlouhodobější, může věřitele požádat o rozložení splátek do delšího období. Prodlouží se tak doba splácení, ale výše pravidelné splátky se sníží. Pakliže má dlužník půjček více, měl by zvážit možnost konsolidace neboli spojení více úvěrů do jednoho levnějšího, s nižšími splátkami.

Pokud má dlužník potíže se splátkami úvěru a svého věřitele nebude včas kontaktovat, bude se nejspíše věřitel snažit kontaktovat jeho. Věřitel se na dlužníka může obrátit pomocí emailu, sms zpráv, telefonu či dopisem. Většina společností má takové upomínky zpoplatněné a dluh o ně pak narůstá. Dlužník by neměl odkládat řešení svých dluhů, měl by se spojit se co nejdříve se svým věřitelem a začít svou finanční situaci řešit včas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *