14.10.20211249 ×


Od 1. července 2021 vstoupilo v účinnost hned několik legislativních změn. Novela občanského soudního řádu zavádí takzvaný Chráněný účet, který ochraňuje nezabavitelné částky ze mzdy na účtu dlužníka.

Dosud exekutoři postihovali jak účet, tak mzdu dlužníka, a tím dostávali dlužníka do pasti. Plátce mzdy totiž provedl srážku ze mzdy dlužníka a zbytek nepodléhající zabavení mu vyplatil na účet. V rámci exekuce přikázáním peněžité pohledávky z účtu u peněžního ústavu byly tyto prostředky znovu postiženy. Postižení prostředků na účtu způsobilo stav, ve kterém z účtu neodešly plánované poplatky za nájem, služby, splátky půjček apod. Tato situace často vedla ke vzniku dalších dluhů a problémů ústících v dluhovou past.

Účinným opatřením proti propadu osob do dluhové pasti je proto zavedení Chráněného účtu, který umožňuje dlužníkům bankovní účet plně využívat. Princip takového účtu spočívá v tom, že dlužník má po dobu exekuce právo na ochranu vyplacené mzdy zaměstnavatelem a část jeho příjmu, která nepodléhá postihu a může sloužit k pravidelným platbám z účtu a uspokojování základních životních potřeb.

Negativem Chráněného účtu zůstává vysoká míra byrokratizace při jeho zřizování, ale i absence evidence účtů již založených, neboť dlužník může mít zřízen Chráněný účet pouze jeden.

2 Replies to “Chráněný účet! Ochrana dlužníka před dluhovou pastí a exekucemi”

  1. Barbora Šimlová napsal před 6 měsíců

    Dobrý den, ze zákona má na založení tzv. chráněného účtu nárok každá fyzická osoba, jejíž platební účet byl exekučně postižen. Pro zřízení chráněného účtu je nejprve třeba písemně požádat osoby, které Vám vyplácejí tzv. chráněný příjem (Vašeho zaměstnavatele, Českou správu sociálního zabezpečení, Úřad práce, dlužníka z výživného, atd.) o vystavení potvrzení o čísle účtu plátce chráněného příjmu. Toto potvrzení je třeba vystavit na formulář, který je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Vyplněný a potvrzený formulář následně odešlete exekutorovi, soudu či jinému orgánu, jenž zablokoval Váš účet, a požádejte jej, aby oznámil peněžnímu ústavu údaje z dodaného potvrzení o číslech účtů (tj. o čísle účtu plátce chráněného příjmu a čísle Vašeho obstaveného účtu). Na Vaši žádost Vám následně peněžní ústav, který vede Váš obstavený účet, zřídí chráněný účet, a to do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Více informací ke zřízení a užívání chráněného účtu můžete nalézt například na stránkách České národní banky https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-je-chraneny-ucet-a-jak-jej-zridit-a-uzivat/.


  2. Daniel Mareš napsal před 6 měsíců

    Dobrý večer chci se zeptat jestli mám nárok na zřízení chráněné účtu


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *