02.12.20211567 ×


Milostivé léto je označení pro období tříměsíční lhůty (od 28. října 2021 do 28. ledna 2022), ve které je možné splatit dlužnou částku jen ve výši jistiny s poníženými paušálními náklady. Umožňuje dlužníkům zbavit se povinnosti platit další příslušenství včetně plných nákladů za vedení exekuce. Týká se však pouze pohledávek, které jsou vymáhány soudním exekutorem a kde je věřitelem Česká republika a další veřejnoprávní subjekty, jako např. zdravotní pojišťovna nebo státní podniky. Dluhů, na něž vedou exekuce oprávnění, kteří jsou soukromou osobou, se tato akce netýká.

Dluhů se v rámci Milostivého léta zbaví dlužník tím, že zaplatí jistinu dluhu (případně doplatí její zbytek) a na nákladech exekuce uhradí paušální částku 907,50 Kč. Ušetří tím případné penále, úroky za pozdní splácení či další sankce.

Doporučujeme kontaktovat soudního exekutora se žádostí o vyčíslení jistiny, sdělení jeho platebních údajů, a ve vymezeném období využít Milostivého léta úhradou jistiny a paušálního poplatku za náklady exekuce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *