07.07.20221491 ×


Druhé kolo Milostivého léta, tedy možnosti splatit u dluhu v exekuci pouze jistinu bez příslušenství, mohou dlužníci využít po dobu tří měsíců, a to od 1. září 2022 do 30 listopadu 2022.

Stejně jako v předchozím roce, dává Milostivé léto možnost fyzickým osobám splnit svůj dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem jednodušším a finančně méně nákladným způsobem. Opět bude možné splatit dlužnou částku jen ve výši jistiny s poníženými paušálními náklady.

Dlužníci budou osvobozeni od povinnosti platit další příslušenství včetně plných nákladů za vedení exekuce. Oproti prvnímu milostivému létu uhradí nyní dlužník na nákladech exekuce paušální částku 1.500 Kč. Dlužník tedy v rámci Milostivého léta II zaplatí jistinu dluhu (případně doplatí její zbytek) a paušální částku 1.500 Kč na nákladech exekuce. Ušetří tak případné penále, smluvní pokuty, úroky z prodlení, úroky za pozdní splácení či další sankce.

Milostivé léto se týká pouze pohledávek, které jsou vymáhány soudním exekutorem a kde je věřitelem stát (Česká republika) a další veřejnoprávní subjekty. Vztahuje se tedy na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám. Případů, kdy vedou exekuce oprávnění, kteří jsou soukromou osobou, se tato akce netýká. Lze však očekávat, že stejně jako v minulém Milostivém létu, se někteří věřitelé jako například banky či pojišťovny k akci dobrovolně připojí.

2 Replies to “Využijte Milostivé léto II”

  1. Barbora Šimlová napsal před 2 roky

    Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Zašlete prosím svou žádost elektronicky na emailovou adresu info@bohemiafaktoring.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti, tak abychom ji mohli individuálně posoudit.


  2. Lucie napsal před 2 roky

    Mám exekuci, jako věřitel je vaše společnost a vymáhá soudní exekutor, můžu se zapojit do akce milostivé léto?


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *