30.08.20222192 ×


Obecně platí, že pokud dlužník svůj dluh včas neřeší, je věřitel nucen přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky a následnému vymáhání dluhu prostřednictvím soudního exekutora. Je vhodné, aby povinný (dlužník) aktivně komunikoval s exekutorským úřadem a neignoroval korespondenci od exekutora. Může tak minimalizovat náklady exekuce a také se vyhnout mobiliární exekuci, která je prováděna na základě exekučního příkazu postižením movitých věcí vydaného soudním exekutorem.

Pokud dojde k výkonu mobiliární exekuce, je exekutor nebo jím pověřený vykonavatel oprávněn zabavit movité věci povinného nejen v místě jeho trvalého bydliště, ale i na takových místech, kde má oprávněný důvod se domnívat, že by mohl mít povinný další majetek. Exekutor či vykonavatel může vstoupit do nemovitosti bez souhlasu vlastníka nemovitosti, dokonce také bez přítomnosti dlužníka. V případě, že se v místě prováděného šetření nikdo nenachází, zajistí si přístup za asistence zámečníka.

Za situace, kdy se povinný v místě probíhající exekuce nachází a vyhrožuje nebo slovně či fyzicky exekutora či vykonavatele soudního exekutora napadá, může být přivolána Policie ČR. Zároveň lze podat trestní oznámení pro maření výkonu úředního rozhodnutí a poškozování věřitele. Povinný (dlužník) by tedy měl ve vlastním zájmu s exekutorem spolupracovat a poskytovat mu součinnost. Pokud nesouhlasí s postupem soudního exekutora, jehož činnost se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), může se se svou stížností obrátit na Exekutorskou komoru ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *