03.08.2023370 ×


Zákonná úprava umožňující mimořádné odpuštění příslušenství u dluhů na sociálním pojištění, daních a některých dalších pohledávkách navazuje na předchozí Milostivé léto I a II.  

Akce trvá od 1. července až do 30. listopadu 2023. Pokud dlužník v tomto období zaplatí původní dluh (jistinu dluhu vzniklou před 30.9.2023), může požádat o odpuštění příslušenství, tedy úroků, penále, pokut, nákladů řízení včetně exekučních nákladů.  

Třetí pokračování Milostivého léta se zaměřuje na odpuštění příslušenství vztahujícího se k sociálnímu pojištění a příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti evidovaným či vymáhaným ČSSZ, daňovým nedoplatkům, dluhům vůči soudům a Vězeňské správě ČR (tzv. justiční pohledávky), jiným dluhům vymáhaným územní samosprávou, pokud se k Milostivému létu připojí (např. místní poplatky za psy). Oddlužovací akce se tedy týká dluhů na finančním úřadu a sociální či celní správě. Nejčastěji se jedná o nezaplacené DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *