Jak probíhá mobiliární exekuce

30.08.2022658 ×

Obecně platí, že pokud dlužník svůj dluh včas neřeší, je věřitel nucen přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky a následnému vymáhání dluhu prostřednictvím soudního exekutora. Je vhodné, aby povinný (dlužník) aktivně komunikoval s exekutorským úřadem a neignoroval korespondenci od exekutora. Může tak minimalizovat náklady exekuce a také se vyhnout mobiliární exekuci, která je prováděna na základě […]

Číst dále
Využijte Milostivé léto II

07.07.2022828 ×

Druhé kolo Milostivého léta, tedy možnosti splatit u dluhu v exekuci pouze jistinu bez příslušenství, mohou dlužníci využít po dobu tří měsíců, a to od 1. září 2022 do 30 listopadu 2022. Stejně jako v předchozím roce, dává Milostivé léto možnost fyzickým osobám splnit svůj dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem […]

Číst dále
Co je promlčení pohledávky a jak ho lze uplatnit

17.02.20221421 ×

Pohledávka může z několika důvodů zaniknout. Jedním z nich může být i uplynutí promlčecí lhůty. Pokud není právo na uhrazení dluhu dlužníkem vykonáno v promlčecí lhůtě, není dlužník povinen svůj dluh uhradit. V rámci promlčení je nutno odlišovat takzvanou subjektivní a objektivní promlčecí lhůtu. O subjektivní promlčecí lhůtě hovoříme tehdy, kdy je počátek jejího běhu […]

Číst dále
Co je Milostivé léto?

02.12.20211016 ×

Milostivé léto je označení pro období tříměsíční lhůty (od 28. října 2021 do 28. ledna 2022), ve které je možné splatit dlužnou částku jen ve výši jistiny s poníženými paušálními náklady. Umožňuje dlužníkům zbavit se povinnosti platit další příslušenství včetně plných nákladů za vedení exekuce. Týká se však pouze pohledávek, které jsou vymáhány soudním exekutorem […]

Číst dále
Co je to exekuční soud a jak se liší od běžného soudu

25.11.2021912 ×

Soudní systém v ČR je tvořen čtyřmi články. Okresní soudy (pod názvem obvodní soud pro Prahu a Městský soud v Brně) rozhodují ve věcech jako soudy prvního stupně, jedná se o tzv. nalézací soudy. Někdy se ve spojení s procesy před těmito soudy používá spojení „prvoinstanční řízení“. Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních […]

Číst dále
Chráněný účet! Ochrana dlužníka před dluhovou pastí a exekucemi

14.10.2021788 ×

Od 1. července 2021 vstoupilo v účinnost hned několik legislativních změn. Novela občanského soudního řádu zavádí takzvaný Chráněný účet, který ochraňuje nezabavitelné částky ze mzdy na účtu dlužníka. Dosud exekutoři postihovali jak účet, tak mzdu dlužníka, a tím dostávali dlužníka do pasti. Plátce mzdy totiž provedl srážku ze mzdy dlužníka a zbytek nepodléhající zabavení mu […]

Číst dále
Jak řešit potíže se splácením dluhu

04.10.2021890 ×

Pokud se dlužník dostane do situace, ve které není schopen splácet své závazky (úvěr nebo jiný dluh), neměl by odkládat řešení svých finančních problémů. Čím dříve začne jednat, tím větší je šance, že se vyhne nepříjemnostem. Celkový dluh se bude i nadále každý den navyšovat o úroky z prodlení a také o řádný úrok (byly-li […]

Číst dále
Stát odpustí dlužníkům v exekuci velkou část dluhu

11.01.20211023 ×

Lidovci předložili pozměňovací návrh k novele exekučního řádu, která navrhuje zbavit dlužníky nabalených závazků.

Číst dále
Lichvářským praktikám je konec. Nepřiměřené pokuty a sankce u starých exekucí budou odpuštěny

11.01.2021766 ×

Mnohonásobně navýšené dluhy vymáhané v dávno zahájených exekucích by se měly stát minulostí.

Číst dále
Co je to bagatelní dluh a z čeho vzniká

11.01.2021711 ×

Občanský soudní řád vymezuje spory do 10 000 Kč (při splnění dalších podmínek do 50.000 Kč) jako tzv. bagatelní spory. Nízké, bagatelní dluhy, vznikají tedy z velmi nízkých dlužných částek. Obvykle se jedná o mikro dluhy vzniklé například z jízdy MHD načerno, nezaplacené faktury za telefon, nesplacením nízkého spotřebitelského úvěru, náhradou škody atp. Při posuzovaní, zda se jedná o bagatelní […]

Číst dále

Kontaktní formulář